Dit privacybeleid beschrijft hoe ik informatie verzamel, gebruik en deel wanneer je een aankoop bij me doet, contact met me opneemt of op een andere manier gebruik maakt van mijn diensten via mijn website.
Dit privacybeleid is niet van toepassing op gedragingen van derden (zoals Mailchimp, Esty en dergelijke) waarop ik geen invloed heb.

Opslaan van persoonsgegevens

Wanneer je een product van me afneemt, is het noodzaak dat ik je naam, adres, woonplaats en e-mail adres ontvang. Dit maakt het mogelijk je bestelling te versturen en contact met je op te nemen voor updates over je bestelling.

Definiëring van toestemming

Wanneer een persoon een aankoop doet in mijn shop, verstrekt die persoonlijke gegevens (zoals je naam, adres, woonplaats en e-mail adres) om het artikel te kunnen ontvangen. Dit vormt voor mij een overeenkomst om deze gegevens te verwerken en te gebruiken voor het beoogde doel. 

Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door u een e-mail te sturen naar info@jonnenabuurs.nl.

Openbaarmaking van vertrouwelijke informatie

Ik kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ik ben onderworpen.

Ik heb geen toegang tot bankgegevens of creditcardgegevens.

Behoud en verwijderen van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens die ik voor welk doel dan ook of doeleinden verwerk, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden. U kunt op elk moment verzoeken om deze gegevens te verwijderen door contact met mij op te nemen via info@jonnenabuurs.nl.

Amendementen

Ik behoud mij het recht voor dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website.

Uw rechten

Als u zich in bepaalde gebieden, waaronder de EU, bevindt, hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen van toepassing zijn, zijn bepaalde rechten alleen van toepassing in bepaalde beperkte gevallen. Ik beschrijf deze rechten hieronder:

  • U hebt het recht op het inzien van de data die ik over u bezit en ontvangt een kopie van die gegevens door contact met mij op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
  • Wijzigen, beperken, verwijderen. U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te wijzigen, uw gebruik ervan te beperken of te laten verwijderen. Behalve bij uitzonderlijke omstandigheden (zoals waar ik om juridische redenen gegevens moet opslaan) zal ik uw persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen.
  • U kunt bezwaar maken tegen (i) mijn verwerking van sommige van uw informatie op basis van mijn legitieme belangen en (ii) het ontvangen van marketingberichten van mij na uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik uw persoonlijke gegevens verwijderen tenzij ik dwingende en legitieme redenen heb om door te gaan met het gebruik van die informatie of om juridische redenen.
  • Als u in de EU woonachtig bent en mijn gebruik van uw gegevens (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft) in twijfel trekt, hebt u het recht om dit te melden bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Alle persoonlijke gegevens die worden verzameld en gebruikt, zijn voor u toegankelijk en in uw beheer. Als u toegang wilt tot deze data, ze wil verwijderen of uw toestemming wil intrekken over gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met mij op via info@jonnenabuurs.nl.

Als u behoefte heeft aan verduidelijking van iets wat niet is vermeld in dit privacybeleid of als u wilt wijzigen, wissen of toegang wilt tot persoonlijke gegevens, stuur me dan een e-mail op info@jonnenabuurs.nl.